Præsterne

Pastoratets præster

har  kontor i

sognehuset Kirke Allé 1.

Sognepræst (kbf) 

Anne-Lene Nielsen Frederickson

mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

træffes ikke (studieorlov) 

fridag: fredag

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Gudstjenester.

og

andre arrangementer.