Rødby-Ringsebølle-Nebeblunde-Sædinge Pastorat

Aktuelt .

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat.

Kirke Allé 1, 4670  Rødby

        Vores præster:

Sognepræst (kbf) 

Anne-Lene Nielsen Frederickson

mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

træffes efter aftale

fridag: fredag

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Sognepræst

Olga Grygorieva Kohen

mail: olgr@km.dk

træffes efter aftale

fridag: mandag

Kirke Allé 1, 4970 RødbyOrganist

Max Sydendal


Kirkesanger

Louise Østergaard Kirketjener

Mette Nielsen

mail: mettekirketjener@gmail.com

tlf. 40 33 04 31


Kirketjener

Lykke Eriksen

mail: lykkekirketjener@gmail.com

40 33 04 59

      Medarbejdere


      Konfirmationer i pastoratet.

  

  2022:

  • lørdag den 23. april i Rødby kirke.
  • søndag den 24. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 11:00 i Sædinge kirke
  • torsdag den 26. maj kl. 11:00 i Nebbelunde kirke

Der er strikkecafé mandag den 7. februuar kl. 19.00 til 21.00.

og derefter hveranden mandag samme tid.

(mandage i lige uger)


Vi strikker, de der harlyst til det, snakker, hygger og drikker kaffe.Der er bibelmaraton mandag den 31. januar kl. 16.30

og derefter hveranden mandag samme tid.

(mandage i ulige uger)

I løbet af et par vintre eller tre får vi læst hele Bibelen


Gudstjenester.

og

andre arrangementer.

Menighedsrådets mødeplan for 2022

Menighedsrådets dagsordener og mødereferater

    

Arne Oluf Andersen

(formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522

 Email: arne@aoandersen.dk 


Michael Viid Thage

(næstformand og kirkeværge)

Sædinge By 10, 4970 Rødby

mit@celf.dk

5460 2484/6163 2925


Hans Christian Bentsen

(formand Kirke- og kirkegårdsudvalget samt Kasserer og unerskriftsberettiget.)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514


Birthe Måhr

(formand for  aktifvitetsudvalget)

Fiolstræde 13, Dannemare

Tlf: 3012 4834

b_maahr@hotmail.com


Lene Sletved

Vestergade 95, 4970 Rødby

lene@sletved.com

4295 1394


Marie (Mie) Nordendorf

(kontaktperson sammen med Anne-Lene )

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681

email: mie@nordendorf.dk


Irene Grethe Andersen

 (medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget)

2.Tværvej 10 4970 Rødby


Ejvind Kjær Andersen

(medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget)

Gl. Maribovej 3, 4970 Rødby

glmaribovej@hotmail.com

2081 3017


Lars Buhl 

(Formand for valgbestyrelsen)

Bøgevej 37 4970 Rødby


Anne-Lene Nielsen Fredrickson

Sognepræst (kbf) 

født medlem

(sekretær og kontaktperson, medlem af Aktivitetsudvalget)

(mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Sognepræst

Olga Grygorieva Kohen

født medlem

(medlem af aktivitetsudvalget)

mail: olgr@km.dk

træffes efter aftale

fridag: mandag

Kirke Allé 1, 4970 Rødby