Rødby-Ringsebølle-Nebeblunde-Sædinge Pastorat

Aktuelt .

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat.

Kirke Allé 1, 4670  Rødby

        Vores præster:

Sognepræst (kbf) 

Anne-Lene Nielsen Fredrickson

mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.Sogne- og Diakonipræst

Hanne Lund

mail: hanl@km.dk

tlf. 23 11 25 26

Kirke Allé 1, 4970 RødbyOrganist.

Stillingen er vacant


Kirkesanger

Stillingen er vacant


Kirketjener


      Medarbejdere

     Menighedsrådet.

Arne Oluf Andersen

(formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522

 Email: arne@aoandersen.dk 


Michael Viid Thage

(næstformand og kirkeværge)

Sædinge By 10, 4970 Rødby

mit@celf.dk

5460 2484/6163 2925


Hans Christian Bentsen

(formand Kirke- og kirkegårdsudvalget)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514


Marianne Berg Schjelde

(kasserer og underskriftsberettiget)

Stationsvej 5, 4970 Rødby

marianneschjelde@hotmail.com

 2267 0876


Lene Sletved

(Kontaktperson og formand for aktivitets- og sognehusudvalget)

Vestergade 95, 4970 Rødby

lene@sletved.com

4295 1394


Marie (Mie) Nordendorf

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681

email: mie@nordendorf.dk


Irene Grethe Andersen

 (medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget og af aktivitets- og sognehusudvalgetudvalget)

2.Tværvej 10 4970 Rødby


Ejvind Kjær Andersen

(medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og af aktivitets- og sognehusudvalget)

Gl. Maribovej 3, 4970 Rødby

glmaribovej@hotmail.com

2081 3017


Lars Buhl 

(Formand for valgbestyrelsen)

Bøgevej 37 4970 Rødby


Anne-Lene Nielsen Fredrickson

Sognepræst (kbf) 

født medlem

(sekretær og medlem af Aktivitets- og sognehusudvalget)

(mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Hanne Lund

Sognepræst

født medlem

(medlem af aktivitets- og sognehusudvalget) 

mail: hanl@km.dk

tlf. 23 11 25 26

Kirke Allé 1, 4970 Rødby


 

   Konfirmationer i pastoratet.


   2021:

  • søndag den 11. april kl. 09:30 i Rødby Kirke
  • søndag den 18. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 18. april kl. 11:30 i Sædinge kirke
  • torsdag den 13. maj kl. 11:00 i Nebbelunde kirke

  2022:

  • søndag den 24. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 11:30 i Sædinge kirke
  • torsdag den 26. maj kl. 11:00 i Nebbelunde kirke


  Gudstjenesterne i Blomsterparken er                indtil videre aflyst.

 

Rødby sognehus, Kirke Allé 1

Er nu taget i brug.


Her har vore to præster kontor og her var der allerede i vinter planlagt mange kirkelige og folkekirkelige arranggementer.

Desværre har det på grund af coronakrisen været nødvendigt at aflyse alt, indtil videre.

  Nyt menighedsråd fra 1. deacember.

 1. søndag i advent. den 29. november, begynder det nye kirkeår.

 Dermed begynder den fireårige valgperiode for det nye menighedsråd der blev valgt på valgforsamlingen den 15. september.

 Det nye menighedsråd er fælles for hele pastoratet

Valgt blev:

For Rødby sogn:

 Lene Sletved

 Arne Oluf Andersen

 Irene Andersen og

 Lars Buhl

For Ringsebølle sogn:

 Mie Nordendorf og

 Hans Chr. Bentsen

For Sædinge sogn:

 Michael Viid Thage og

 Ejvind Kjær Andersen

For Nebbelunde sogn:

 Marianne Berg Schjelde.

Der afholdtes konstituerende møde tirsdag den 24. november kl. 17:00 i sognehuset.

Resultatet blev den fordeling af poster der fremgår af rubrikken til venstre.


  Forkortede gudstjenester, men til de                    sædvanlige tider. 

Gudstjenester.

og

andre arrangementer.