Rødby-Ringsebølle-Nebeblunde-Sædinge Pastorat

Aktuelt .

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat.

Kirke Allé 1, 4670  Rødby

        Vores præster:

Sognepræst (kbf) 

Anne-Lene Nielsen Frederickson

mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby.


Organist

Max Sydendal


Kirkesanger

Vacant. Kirketjener

Mette Nielsen

mail: mettekirketjener@gmail.com

tlf. 40 33 04 31


Kirketjener

Lykke Eriksen

mail: lykkekirketjener@gmail.com

40 33 04 59

      Medarbejdere

     Menighedsrådet.

Arne Oluf Andersen

(formand)

Årbyesvej 10 4970 Rødby

Tlf.: 4556313522

 Email: arne@aoandersen.dk 


Michael Viid Thage

(næstformand og kirkeværge)

Sædinge By 10, 4970 Rødby

mit@celf.dk

5460 2484/6163 2925


Hans Christian Bentsen

(formand Kirke- og kirkegårdsudvalget)

Kløvervænget 3 4970 Rødby

Tlf: 54601514


Marianne Berg Schjelde

(kasserer og underskriftsberettiget)

Stationsvej 5, 4970 Rødby

marianneschjelde@hotmail.com

 2267 0876


Lene Sletved

(Formand for aktivitets- og sognehusudvalget)

Vestergade 95, 4970 Rødby

lene@sletved.com

4295 1394


Marie (Mie) Nordendorf

(kontaktperson sammen med Anne-Lene )

Havrevænget 11 4970 Rødby

Tlf.: 51921681

email: mie@nordendorf.dk


Irene Grethe Andersen

 (medlem af kirke-og kirkegårdsudvalget og af aktivitets- og sognehusudvalgetudvalget)

2.Tværvej 10 4970 Rødby


Ejvind Kjær Andersen

(medlem af kirke- og kirkegårdsudvalget og af aktivitets- og sognehusudvalget)

Gl. Maribovej 3, 4970 Rødby

glmaribovej@hotmail.com

2081 3017


Lars Buhl 

(Formand for valgbestyrelsen)

Bøgevej 37 4970 Rødby


Anne-Lene Nielsen Fredrickson

Sognepræst (kbf) 

født medlem

(sekretær og kontaktperson, medlem af Aktivitets- og sognehusudvalget)

(mail: alnf@km.dk

tlf. 24 52 25 26.

Kirke Allé 1, 4970 Rødby

Privat: Bysjøvlen 1

4970 Rødby. 

      Konfirmationer i pastoratet.

Igen i år har det desværre vist sig nødvendigt at udskyde forårets konfirmationer til sensommeren. 


   2021:


  • søndag den 29. august kl. 11:30 i Nebbelunde
  • søndag den 5. september kl. 09:30 i Rødby 
  • søndag den 5. september kl. 11:30 i Rødby
  • søndag den 4. september kl. 11:00 i Sædinge 
  • lørdag den 11. september kl. 10:00 i Rødby

  2022:

  • søndag den 24. april kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 09:30 i Rødby kirke
  • søndag den 1. maj kl. 11:30 i Sædinge kirke
  • torsdag den 26. maj kl. 11:00 i Nebbelunde kirke

Rødby sognehus, Kirke Allé 1

Er nu taget i brug.


Her er præstekontor og her var der allerede i vinter planlagt mange kirkelige og folkekirkelige arrangementer.

Desværre har det på grund af coronakrisen været nødvendigt at aflyse alt, indtil videre.

Menighedsrådets mødeplan for 2021

Menighedsrådets dagsordener og mødereferater

Gudstjenester.

og

andre arrangementer.