Kirkegården

Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat.


Pastoratets kirkegårde drives i fællesskab under ledelse af. kirkegårdsleder

Per Hansenfra kontoret på Rødby Kirkegård, Søndergade 50, 4970 Rødby,

email: roedby-kirkegaard@mail.dk 

tlf. 54 60 13 11

Kontortid :
Mandag-torsdag kl. 12.00-13.00
Fredag kl. 9.30-10.00Gudstjenester.

og

andre arrangementer.